Chữ 3D với Babylonjs

Cám ơn: Vectorize-text & BrowserifyEnglish


Chữ [đầu vào]
    
Độ dày [3D]
         Xuyên thấu:     Nét ngoài:

Phông
    Kiểu:   Biến thể:   Nặng:   Kích cỡ:   Tên:


    Color:     Khung dây:

    (đổi tên tệp đã tải theo dạng *.babylon và sử dụng với Babylonjs Sandbox)